ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50€ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50€ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Καλάθι 0
Βίβλος Παννύδιχος-Εσπερινός

Βίβλος Παννύδιχος-Εσπερινός

Κανονική τιμή €55,00 €0,00 Τιμή μονάδας ανά
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται.
Συγγραφέας: Iερομ. Ιερόθεος
Σελίδες: 616
Βιβλιοδεσία: Σκληρό εξώφυλλο
Έτος Έκδοσης: 2011

Διά της Χάριτος του Αγίου Τριαδικού Θεού ημών, προσφέρομεν σήμερον εις χείρας σου, φιλόμουσε Ιεροψάλτα τον παρόντα α' τόμο της νέας σειράς υπό τον γενικόν τίτλον "ΒΙΒΛΟΣ ΠΑΝΝΥΧΙΔΟΣ" και ειδικόν τίτλον "ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ".
Ο παρών τόμος αποτελεί μίαν συλλογην εκ των καλλιτέρων και ηδυτέρων κλασσικών και νεωτέρων μελών, υπό παλαιών και νέων Διδασκάλων.
Εν αναλύσει εμπεριέχονται:

1. "Ανοιξαντάρια" τα εκ των Παλαιών Διδασκάλων μελοποιηθέντα, εξηγηθέντα δε και καλλωπισθέντα υπό του Μουσικωτάτου και ενός εκ των τριών Εφευρετών του νέου συστήματος της μουσικής κυρ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ, μετά προσθήκης εκ των του Φωκαέως, ως ψάλλονται έως της σήμερον εν Αγίω Όρει.

2. "Ανοιξαντάρια" του Ιδίου ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ -ίσως ανέκδοτα- εκ παλαιών χειρογράφων, αλλά και τα ήδη γνωστά εις όλους έτερα Ανοιξαντάρια των ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΙΔΕΣΤΗΝΟΥ.

3. "Μακάριος ανήρ" το υπό του αοιδήμου ΠΕΤΡΟΥ του Πελοποννησίου μελποιηθέν και υπό του ΜΑΝΟΥΗΛ Πρωτοψάλτου συντμηθέν και καλλωπισθέν.

4. "Κεκραγάρια αργά" τα ψαλλόμενα εις τας Ιεράς Αγρυπνίας των ΙΑΚΩΒΟΥ Πρωτοψάλτου, ΘΕΟΔΩΡΟΥ "Φωκαέως", και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ του Πρωτοψάλτου.

5. "Κύριε ελέησον" τα καλλούμενα "καλλοφωνικά" και "τριπλά" τα ψαλλόμενα "ησύχω φωνή" εις την Μ. Εκτενή μετά την είσοδον, υπό παλαιών και νέων μελοποιηθέντα Διδασκάλων.

6. "Θεοτόκε Παρθένε" το αργόν, οκτώηχον και Δίχορον, το υπό του ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΤΥΧΕΩΣ του "Μπερεκέτου" μελοποιηθέν, το αυτό άνευ κρατημάτων διά μικροτέρας αγρυπνίας και έτερα μικρότερα διά την εξυπηρέτησιν των Διακονητών του Ιερού Αναλογίου.

7. Ως συμπλήρωμα δε των ανωτέρω κλασσικών μαθημάτων προστίθενται και έτερα μέλη ως αι αργαί Στιχολογίαι του Εσπερινού, εις αργόν χρόνον, αλλά και διά τους εραστάς της Αγιορειτικής Παραδόσεως αι Στιχολογίαι εις ρυθμόν 6σημον Διτρόχαιον Δακτυλικόν, ως ψάλλονται υπό των Αγιορειτών Ιεροψαλτών Πατέρων, καταγραφείσαι εξ ακοής, εκ παλαιών Πανηγύρεων, θέτοντας και τα τίμια ονόματά των, κάτι που λόγω απειρίας περί τα εκδοτικά, παραλείψαμεν παλαιότερα εις την έκδοσιν του Εσπερινού της Σειράς "ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ".

Έτι δε "Πλούσιοι επτώχευσαν", "Θεοτόκε Παρθένε" και ει, τι όμοιον ψαλλόμενον μεν υπό των επωνύμων Ιεροψαλτών Πατέρων εις Πανηγύρεις Ι. Μονών του Αγιονύμου Όρους, καταγραφέντων δε εξ ακοής ή μελοποιηθέντων υπό του ημετέρου μουσικού καλάμου.

Τέλος εν είδει "Παραρτήματος" συμπεριελάμβαμεν το εις την είσοδον του Αρχιερέως ψαλλόμενον "Εις πολλά έτη", το εις τας αρχάς της Ιεράς Αγρυπνίας καλώς ή κακώς ψαλλόμενον, κυρίως εις τας ενορίας "Εισελεύσομαι" εις 5 ήχους δι' εξυπηρέτησιν των Ιεροψαλτών και τινα καλλοφωνικά τροπάρια διά το τέλος του Εσπερινού, μετά την Απόλυσιν.

Κλείωμεν δε το παρόν πόνημα δι' ενός μέλους του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών ΙΩΑΝΝΟΥ του ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, το γνωστόν τροπάριον (Κοντάκιον) της Ιεράς Παρακλήσεως "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ" επικαλούμενοι τα Πρεσβείας του Οσίου Πατρός.

Άπαντα τα δι' ερυθρού χρώματος προστεθέντα σημεία ποσότητος, ποιότητος, τα ισοκρατήματα, η σήμανσις του ρυθμού, η διακόσμησις, καθώς και η λεπτομερής και καλλιγραφική εποπτεία εγένοντο υφ' ημών διότι φρονούμεν ότι όσο περισσότερον κουράζεται ο συγγραφεύς εις τα γραφόμενά του τόσο πιο ξεκούραστα διαβάζονται και ψάλλονται τα μουσικά κείμενα.


Κοινοποιήστε αυτό το προϊόν